APGYVENDINIMAS
PRIĖMIMO TVARKA

Į VšĮ „Pimonovų fondo globos namai" asmenys gali būti priėmami:

I. Įstaigos ir asmens tarpusavio susitarimu (pasirašoma dvišalė sutartis)

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į VšĮ „Pimonovų fondo globos namai" direktorę (tel. nr. +370 686 02 716) ir atvykimo dieną pateikia nurodytus dokumentus:

Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;

Specialiuosius poreikius patvirtinančią pažymą;

Pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;

Medicinos dokumentų išrašą (027/a formą);

Teismo nutartį dėl neveiksnumo ir globėjo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu);

Atvykus pateikti pažymą su Koronavirusinės (Covid - 19) infekcijos testo neigiamu atsakymu arba pažymą kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmenys , paskiepyti Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, ar atlikę serologinį SARS-CoV-2 antikūnų tyrimą, kai nuo teigiamo rezultato praėję ne daugiau kaip 60 dienų.


II .Savivaldybės sprendimu

Dėl socialinės globos kreiptis į savo gyvenamosios seniūnijos socialinio darbo organizatorių https://www.kaunospc.lt/kontaktai/ (Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius), kuris atliks socialinių paslaugų poreikio vertinimą. Savivaldybės komisija surenka asmens bylos dokumentus ir parengia asmens bylą, kuri pateikiama VšĮ „Pimonovų fondo globos namai" globos įstaigai.

1.Nurodyti dokumentai 1.1 – 1.12 punktuose pateikiami VšĮ „Pimonovų fondo globos namai" globos namams iki atvykimo dienos:

1.1. Siuntimas į socialinės globos namus;

1.2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelę);

1.3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;

1.4. Neįgaliojo pažymėjimą;

1.5. Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (SP);

1.6. Darbingumo lygio pažymą arba specialiojo poreikio lygio nustatymo pažymą;

1.7. Medicinos dokumentų išrašą (F 027/a);

1.8. Asmens socialinės globos poreikio vertinimą (su priedais);

1.9. Sprendimą dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);

1.10. Savivaldybės pažymą apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;

1.11. Sutartį dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;

1.12. Teismo nutartį (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus dėl globėjo ir /ar turto
administratoriaus);

Atvykus pateikti pažymą su Koronavirusinės (Covid - 19) infekcijos testo neigiamu atsakymu arba pažymą kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmenys , paskiepyti Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, ar atlikę serologinį SARS-CoV-2 antikūnų tyrimą, kai nuo teigiamo rezultato praėję ne daugiau kaip 60 dienų.
Made on
Tilda