Darbuotojai
MŪSŲ KOMANDOS MISIJA IR VIZIJA

Vizija
– būti pirmu pasirinkimu kiekvienam, kuriam reikalinga slaugos arba globos pagalba ,siekiančiam gauti aukščiausios kokybės asmens priežiūros paslaugas.

Misija– teikti profesionalias slaugos ir priežiūros paslaugas, nuolat gerinant teikiamų paslaugų kokybę ,tinkamumą ir prieinamumą , nuolat keliant darbuotojų profesinę kvalifikaciją, gerinant darbo aplinką, atitikimai ir dėmesingai rūpinantis sergančiais. Būti lydere Lietuvoje tarp globos ir priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų.

Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir savo veiklą grindžiame šiomis vertybėmis:

· profesionalumas: nuolatos mokomės ir esame profesionalai, randame profesionalius sprendimus kiekvienam;

· atsakingumas: esame sąžiningi ir atsakingi, o darbinius santykius grindžiame abipusiu pasitikėjimu;

· lankstumas : išnaudojame galimybes ir visada reaguojame į klientų ir pacientų poreikius;

· darni komanda: padedame vienas kitam, laikomės įsipareigojimų kolegoms bei kartu siekiame bendrų tikslų. ,,Bambėk gatvėje" – neskleisk neigiamų emocijų darbo vietoje.Made on
Tilda