VŠĮ „PIMONOVŲ FONDO GLOBOS NAMAI" nuo 2022 m. 01 mėn. 06 d. pradėjo teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugą senyvo amžiaus asmenims,suaugusiems asmenims su negalia.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia – tai paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.)Šią paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas (sriuba, karštas patiekalas, gėrimas), kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, grupinė ir individuali ergoterapija.
Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui yra skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.
Teikimo trukmė – pagal poreikį.
Darbo laikas: paslaugos teikiamos kiekvieną darbo dieną, pirmadienį – penktadienį nuo 9:00 val. iki 17:00 val. Paslaugų teikimo vieta: R. Kalantos g. 128, Kaunas.
Paslaugą gali gauti: Kauno mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys:
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos.
Paslaugos gavimo sąlygos: paslaugos teikimas organizuojamas pagal socialinio darbo organizatorių atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą. Dėl paslaugos poreikio vertinimo kreiptis į savo gyvenamosios seniūnijos socialinio darbo organizatorių https://www.kaunospc.lt/kontaktai/ (Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius).
Mokėjimas už paslaugas: priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo".

Direktorė Inga Šatienė

Tel. nr. +370 686 02716


Made on
Tilda