Š. m. gruodžio mėn. 22 d. VšĮ "Pimonovų fondo globos namai" vyko Šv. Kalėdų pamaldos, kurias vedė Šlienavos parapijos Šv. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios klebonas - kunigas Antanas Mickevičius. Prieš pamaldas kunigas išklausė gyventojų išpažintis. Pamokslo metu kunigas A. Mickevičius linkėjo gyventojams sveikatos bei savitarpio supratimo, kad šiluma ir rūpinimasis, kurią teikia globos namų darbuotojai niekada nesibaigtų. Sergančius ir sunkią negalią turinčius gyventojus, kunigas aplankė jų kambariuose. Dėkojame klebonui - kunigui Antanui Mickevičiui už atvykimą ir rėmelyje įtvirtintus palaimos žodžius globos namams.

,,Geri darbai, tai žemėlapyje keliai, vedantys į dangų..."

Ramybė jums
Pašventinimas prieš šventes
Telaimina jus Dievas
Left
Right
Made on
Tilda